Ekspertyzy konstrukcji budowlanych

Oferujemy usługi w zakresie opracowania ekspertyz i opinii technicznych w odniesieniu do konstrukcji budynków i budowli.

Ekspertyzy i opinie dotyczą najczęściej wymienionych poniżej sytuacji:

  • wystąpienie niepokojących zachowań konstrukcji, takich jak zarysowania ścian, nadmierne przemieszczenia (ugięcia) elementów konstrukcyjnych, nadmierne osiadania fundamentów i posadzek, drgania konstrukcji,
  • wystąpienie uszkodzeń elementów konstrukcyjnych w wyniku oddziaływań mechanicznych (np. uderzenia pojazdem), zaawansowanej korozji, wybuchu lub pożaru,
  • zmiana sposobu użytkowania całych obiektów lub ich części związana ze zmianą obciążeń lub/i koniecznością usunięcia elementów konstrukcyjnych,
  • przebudowy, rozbudowy i remonty obiektów budowlanych mające wpływ na konstrukcję tychże obiektów lub obiektów przyległych.

Ekspertyza wykonywana jest w oparciu o wizję lokalną i dokładne pomiary z natury (również geodezyjne) wraz z wykonaniem niezbędnych badań terenowych i laboratoryjnych.

Ekspertyza zawiera niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, oraz wytyczne napraw, wzmocnień lub przebudowy konstrukcji.

W ramach współpracy gwarantujemy

Indywidualne projekty
Terminowość zleceń
Szeroki zakres usług
Nowoczesne oprogramowanie
Wieloletnie doświadczenie
Zapraszamy do współpracy
Telefon
663 740 027
E-mail
biuro@creo2.pl
99-300 Kutno
Kuczków 16L