Projekty budynków i budowli

Oferujemy usługi projektowe w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, jak również projekty kompleksowe.

W przypadku projektów konstrukcyjnych działamy w oparciu o bezpośrednie zlecenia inwestorów lub firm budowlanych, a także w charakterze podwykonawcy na zlecenie innych biur. Proces projektowania konstrukcyjnego rozpoczynamy od przygotowania i uzgodnienia koncepcji konstrukcji na bazie projektu bądź koncepcji architektury. W procesie projektowania wykorzystujemy nowoczesne narzędzia do analizy statyczno-wytrzymałościowej i modelowania przestrzennego konstrukcji. W zależności od potrzeb nasze działania obejmują kompletną dokumentację budowlano-wykonawczą lub są ograniczone do stadium projektu budowlanego.
Wykonujemy również dokumentację wykonawczą-warsztatową w oparciu o dostarczone projekty budowlane.

W przypadku projektów kompleksowych działamy w oparciu o bezpośrednie zlecenia inwestorów, we współpracy ze sprawdzonymi biurami i projektantami branżowymi. W ramach projektu prowadzimy pełną koordynację międzybranżową. Proces projektowania rozpoczynamy od przygotowania koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej, uwzględniającej oczekiwania inwestora, uwarunkowania przestrzenne działki inwestycyjnej oraz wszystkie aspekty techniczne i prawne związane ze specyfiką projektowanego obiektu. Koncepcja zawiera zagospodarowanie terenu, uproszczone rzuty i przekroje oraz trójwymiarowy model obiektu. Dopiero na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej przez inwestora koncepcji rozpoczynamy właściwy proces projektowy. Tworzone przez nas projekty budowlane zwierają wszystkie niezbędne elementy potrzebne do uzyskania wymaganych prawem decyzji i uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę. W zależności od potrzeb projekt budowlany może zostać rozszerzony o wybrane elementy wykonawcze, łącznie z aranżacją wnętrz.

Zapraszamy do współpracy
Telefon
663 740 027
E-mail
biuro@creo2.pl
99-300 Kutno
Kuczków 16L