Przeglądy obiektów budowlanych

Posiadamy wszystkie niezbędne kwalifikacje do wykonywania profesjonalnych przeglądów obiektów budowlanych. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (Art. 61 i 62) przeglądy należy wykonywać raz na rok i raz na pięć lat. W przypadku budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000m2 lub obiektów, których powierzchnia dachu przekracza 1000m2 raz na pół roku z powiadomieniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Co zawiera przegląd i na co warto zwrócić uwagę w trakcie przeglądu
  • informacje o obiekcie,
  • sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu,
  • ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i instalacji (elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych),
  • sprawdzenie elementów budynku, które są szczególnie narażone na działania atmosferyczne i działania wynikające z użytkowania obiektu,
  • wykazanie usterek i wad oraz ich rozmiaru,
  • zalecenia, które należy wykonywać po przeglądzie,
  • dokumentacja fotograficzna usterek.
Zapraszamy do współpracy
Telefon
663 740 027
E-mail
biuro@creo2.pl
99-300 Kutno
Kuczków 16L